Wat bieden wij?

Gerda Mulder van Leerkwadraat OK zoekt altijd de verbinding met haar ‘klanten’. Ze doet dat op een manier die recht doet aan de behoefte(n) en de eigenheid van de ander. Ze dringt zich daarbij niet op en komt toch dichtbij. Gerda is in staat te kiezen uit verschillende gespreksvormen, effectieve werkvormen, passende oefeningen en allerlei leeftijdsgebonden spellen. Ze hanteert een gekozen vorm uitsluitend om samen met de ander stappen te kunnen zetten. Het is ook letterlijk denkbaar dat ze samen met de ander een wandeling maakt om het doel te bereiken.

Gerda helpt bij persoonlijke problemen in het denken en handelen. Ze stuurt daarbij op merkbare en structurele gedragsverandering. Ook helpt Gerda leerlingen bij problemen op school en kan ze functioneren als ambulant begeleider in zowel het Primair als Voortgezet Onderwijs. Ze kan leerlingen helpen bij het structureren en plannen van werkzaamheden voor school of andere activiteiten. Gerda beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot diverse remmingen, blokkades, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, faalangst en allerlei ‘ontwikkelingsstoornissen’ als ADHD, PDD-NOS, ADD, ODD, ASS, angsten en fobie├źn, stemmingsstoornissen, etc.

Gerda is daarnaast goed in staat om op een passende en zorgvuldige wijze met de ander te werken aan contextuele vraagstukken. In dit verband kun je denken aan vragen of zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van jongeren in eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, bij vraagstukken rondom echtscheiding en bij ingewikkelde loyaliteiten of hechtingsproblemen. Ook op vragen over de opvoeding wil Gerda graag samen een antwoord zoeken.

Gerda kent haar grenzen en kent ook de grenzen van individuele begeleiding of scholing en coaching. Indien nodig zal zij de ander het advies geven andere vormen van hulp te zoeken.